Oda radosti

Teško je pevati i živeti.

Sunce je ućutalo

pred urlikom košave.

Drvo se savija,

probija zemlju

do krovova đavola

vrhovima udara.

Dođi mi, pa nestani

vetrovi će 

svakako

uvek biti tu.

Da mi ruke nisu zakucane

znala bih da li su ti dlanovi sad

hladni.

Da mi ruke ne zakucavaš,

mogla bih da posušim

ogledala duše.