Karakondžula

Karakondžula je naziv za noćnog demona u narodnom verovanju u Bugarskoj, Makedoniji i južnoj Srbiji.

Karakondžule su isključivo ženski demoni sa likom starice sa velikim noktima i gvozdenim zubima i (veoma često) sa rogovima.

Javljaju se u nekrštene dane i tada noću jašu čoveka po selu ili kroz reku i strašno ga fizički izmuče.

Žene, međutim, maltretiraju na drugačiji način.

Ponekad im izgrebu lice noktima ili ih bacaju s brda. Nekad ih udave u vodi.

Verovanje u karakondžule Srbi su primili od Grka.

 Ide karakondžula ulicom, po podu svuda rasuto staklo, krvare joj stopala, ali ne staje. Ide karakondžula, ne sme da skine masku starice. Hoda karakondžula mimoilazima i sudara se s vilama. Vile zaziru od nje. Imaju silikonske mozgove i prolazne fascinacije. Ide karakondžula, ide karakondžula. Plače karakondžula. Setila se da je ime dobila u grehu. Ide karakondžula, seća se kako je htela da promeni svet. IDE KARAKONDŽULA, KRVARI KARAKONDŽULA. Sveti se sebi i svojim željama.

Advertisements